Градба на Црквата

Почитувани ,благодарение на Вас и Вашите донации се повеќе напредува градбата на новата Црква.

Во тек е иѕработка на фасада.

Потоа надевајки се на Вашите донации ќе преминеме кон внатрешно уредување на Црквата.