Градба на Црквата

Почитувани ,благодарение на Вас и Вашите донации се повеќе напредува градбата на новата Црква. Во тек е иѕработка на фасада. Потоа надевајки се на Вашите донации ќе преминеме кон внатрешно уредување на Црквата.

Градба на Црквата Read More »