Нашата нова црква

МЕСТО ЗА СРЕДБИ

МЕСТО ЗА МИР

МЕСТО ЗА МОЛИТВА

МЕСТО ЗА РАДОСТ

МЕСТО ЗА БЛАГОДАРНОСТ

МЕСТО ЗА ТАГУВАЊЕ

МЕСТО ЗА ВЕРАТА

Logo_EE

Почеток со градењето лето 2018

Откако нашата општина толку порасна, ни беше потребно повеќе место, за на сите да можеме да им понудиме пристап за богослужба. Со тоа сега нашата заедница ќе добие едно убаво место.

Изграден простор
m3
Број на цигли
КГ ископаност
kg

2.111€ of 200.000€ raised
50,00
Одберете го методот на плаќање
Лични информации

Податоци за сметката

Вкупна донација 50,00€

НАШАТА ЖЕЛБА ОД СЕСРЦЕ

Според теолошкото, православно разбирање, православната црква е "здруженост на све што постои, предодредена за тоа, све што постои, Господ Бог и Створителот да ги поврзе во себе. Таа е остварување на Божјиот План: Единство на Се.

ПОМОШТА Е ДОБРЕДОЈДЕНА

Сакаш активно да помогнеш да се изгради едно место на Верата? Не ни се потребни само пари, помош со работна рака е исто така добредојдена. Јави ни кога можеш да дојдеш и кои задачи би можел да ги превземеш.

Македонска Православна црковна општина (Mazedonisch-Orthodoxe Kirchengemeinde e.V.)
Св. Кирил и Методиј
Husener Eichwaldstraße 255
44319 Dortmund
kontakt@mpc-dortmund.de

Тел: 0231-42 02 57
Факс: 0231-58 94 246

Свештеник 0176-48859562
или со мејл на o.dushko@mpc-dortmund.de

Please enter your name.
Please enter a valid phone number.
Please enter a message.
Please check the captcha to verify you are not a robot.