Изјава за заштита на податоците

Заштита на податоците

Заштитата на Вашите лични податоци е за операторите  на овој интернет сајт многу важна. Со Вашите лични податоци работиме дискретно и во согласност со законските прописи за заштита на податоците, како и во согласност со оваа изјава за заштита на податоците.

По правило, користењето на нашиот сајт  е возможно без давање на лични податоци. Доколку  на нашиот сајт бидат прибирани лични податоци (на пример име, адреса или мејл адреси), тогаш тоа се прави, доколку е возможно, на доброволна основа. Без Ваше конкретно одобрување овие податоци нема да бидат дадени на трето лице.

Напоменуваме дека пренесувањето на податоци во интернет (на пр. при комуницирање преку мејл) може да има сигурносни пропусти. Потполна заштита, Вашите податоци да не можат да бидат земени од трето лице не е возможна.

"Колачиња"

Интернет сајтовите делумно користат таканаречени "Колачиња". "Колачињата" не предизвикуват штети на Вашиот компјутер и не содржат вируси. "Колачињата" служат само за тоа, нашата понуда да ја направиме поприфатлива, поефективна и посигурна. "Колачињата" се мали фајлови текст коишто се остават во Вашиот компјутер и коишто Вашиот Веб пребарувач ги сочувува.

Најголемиот дел од "Колачињата" коишто ние ги употребуваме се таканаречени "Сесијски Колачиња". Тие автоматски се бришат на крајот на Вашата посета. Други "Колачиња" остануват сочувани на Вашиот краен апарат се додека не ги избришете. Овие "Колачиња" ни овозможуват, при следната посета да го препознаеме Вашиот Веб пребарувач.

Вие можете Вашиот Веб пребарувач да го подесите така, да бидете информирани секој пат при употреба на "Колачиња" и истите само во конкретни случаи да ги прифаќате, во одредени случаи општо да го исклучите прифаќањето на "Колачиња", како и да го активирате автоматското бришење на "Колачињата" при затворањето на Веб пребарувачот. При деактивирање на "Колачињата" може да биде ограничена функционалноста на овој интернет сајт.

Лог фајлови на серверот

Провајдерот на сајтот автоматски собира и сочувува информации во таканаречениот лог фајл на серверот, коишто Вашиот Веб пребарувач автоматски ни ги пренесува. Тоа се:

  • Тип на пребарувачот и негова верзија
  • Кој оперативен систем се употребува
  • Референтен УРЛ
  • Хостинг на компјутерот што се поврзува
  • Времето кога се најавил серверот

Овие податоци не можат да се поврзат со одредени личности. Овие податоци нема да бидат поврзани со други извори на податоци. Си го задржуваме правото, овие податоци накнадно да ги провериме, доколку добиеме и конкретни сознанија за противправно користење.

Формулар за контакт

Доколку ни се обратите преку формуларот за контакт, Вашите податоци од формуларот, вклучувајќи ги и Вашите контакт податоци коишто ќе ги наведете таму ќе бидат сочувани од наша страна, со цел за преработка на Вашето прашање и во случај на повратни прашања. Без Ваша согласност овие податоци нема да ги даваме.

Податоци од билтенот

Доколку сакате да го добивате билтенот којшто е понуден на интернет страната, потребна ни е Вашата мејл адреса, како и информации коишто ќе ни дозволат да провериме дека Вие сте сопственик на дадената мејл адреса и дека сте согласни со примањето на билтенот. Други податоци нема да се прибираат. Овие податоци ги употребуваме исклучиво за испраќање на баранте информации и не ги даваме на трет.

Согласноста за сочувување на податоците, мејл адресата, како и нивно користење за испраќање на билтенот можете да ја повлечете во секое време, преку линкот за "Отпис" во билтенот.

Функцијата за коментари на овој интернет сајт

За функцијата за коментари на овој сајт ќе бидат сочувани, покрај Вашиот коментар и податоците околу времето кога е составен коментарот, Вашата мејл адреса и, доколку не постирате анонимно, Вашето корисничко име коешто сте го одбрале.

Сочувување на ИП адресата

Нашата функција за коментари ги сочувува ИП адресите на корисниците коишто оставаат коментари. Бидејќи ние овие коментари не ги проверуваме пред објавувањето на нашиот сајт, потребни ни се овие податоци за во случај на повреди на законот, како на пример навреди или пропаганда, да може да се постапува против составувачот на коментарот.

Абонирање на коментари

Како корисник на сајтот можете после пријавување да абонирате коментари. Ќе добиете мејл за потврда, за да се провери дали Вие сте сопственик на дадената мејл адреса. Оваа функција можете во секое време да ја деактивирате преку линк во Инфо-мејловите.

ССЛ - Кодирање

Од сигурносни причини и за заштита на содржини од доверба, како на пример побарувања коишто ни ги испраќате нам како оператор на сајтот, користи овој сајт ССЛ Кодирање. Кодирана поврзаност можете да препознаете по тоа што во адресата на пребарувачот се менува од http://" во "https://" и по симболот со катанец во пребарувачот. Кога е активирано ССЛ кодирањето, податоците коишто ги споделувате со нас не можат да бидат читани од трет.

Право на информација, бришење, блокирање

Вие имате во секое време право на бесплатна информација околу Вашите сочувани лични податоци, нивното потекло и примател, како и целта на обработката на податоците и право на исправки, блокирање или бришење на овие податоци. Околу ова, како и при други прашања на темата лични податоци можете во секое време да ни се обратите преку адресата којашто е наведена во импресумот.

Приговор за рекламни мејлови

Со ова се противи на користењето на објавените податоци за контакт во овој импресум. Се противиме на испраќање на реклами коишто самите не сме ги побарале. Операторите на овој сајт си го задржуваат правото да превземат правни чекори во случај на непорачано испраќање на рекламни информации, како на пр. спам мејлови.

Quelle: eRecht24